Areál DVORANA

Akční nabídky a události

Areál DVORANA - K. Vary
Areál DVORANA - K. Vary

Areál Dvorana byl předmětu projektu rekonstrukce téměř nevyužitého průmyslového areálu v Karlových Varech a jeho následné provozování jako podnikatelského inkubátoru. Ale řekněme si nejdříve něco z historie.

Na místě dnešní Dvorany stály původně objekty Strojírny a Slévárny Adolf  Wolf. Nejstarší vyhledaná informace o firmě Adolf Wolf je uvedena v Rejstříku řemeslných živností z let 1908-1948. Firma je zde zapsána dne 24.1.1910. Původní výrobky tj. výtahy, těžební zařízení, lanovky, vrátky, jeřáby, odlévání kovů jako jsou poklopy, uzávěry vody atd. Jednotlivé výrobní haly byly stavěny v období od r.1910 do r.1928. Stavba původní vily se odhaduje na rok 1928-1929, protože v pozemkové knize je uveden zápis ze dne 15.2.1928, kde došlo k rozdělení parcely 210 (původní číslování ) na parcelu 210/1 a 210/2. Parcela 210/2 je zapsaná jako stavební, na které byla postavena vila. Další dohledané informace o firmě Adolf Wolf ve Dvorech jsou z roku 1946. Jedná se o Katalog firem s možností inzerce. Firma byla pod Národní správou s národním správcem Janem Cinkem. Z toho vyplývá, že pan Wolf už firmu nevlastnil, ale na seznamu odsunutých Němců jsme ho nenašli. Zde jsou uvedeny poměrně podrobné informace o činnosti firmy těsně po osvobození.. Např. Patentovaný „ Automatický kruh na výrobu šálků.“

Po znárodnění v r.1948 nakrátko převzaly firmu Adolf Wolf „ Závody na výrobu keramických strojů“ z Blanska. V období prudkého rozvoje uranového průmyslu v Jáchymově pod taktovkou Sovětského svazu a nasazování politických vězňů byla firma Adolf Wolf plně využívána k výrobě převážně důlních zařízení. V roce 1953 byla založena namísto firmy Adolf Wolf Strojírna Dvory a následně v roce 1956 byla začleněna do podniku Jáchymovské doly – Stavební závody n.p.. Vyráběly se zde těžní klece, hloubící vrátky, výhybky, zařízení pro úpravny a třídírny. V roce 1965 vznikla ZRUP ( Základna rozvoje uranového průmyslu ), do které Strojírna Dvory patřila. V r.1976 se stal ZRUP koncernovým podnikem. Vyráběly se zde lanovice, vibrační dopravníky, čerpadla atd. Těžba uranu se ukončila v r.1964. Strojírna Dvory zůstala ve ZRUP až do revoluce r.1989.

V roce 1992 byla strojírna privatizována p. Cinkem,( není spojitost s původním správcem Cinkem), kde se začaly vyrábět vodní elektrárny „ Cink „. Společnost končí v konkurzu v r. 2005.

Zdevastovaný areál koupila v r. 2007 společnost JERUS a.s. a začala zde rozsáhlou rekonstrukci celého areálu (historicky v projektové dokumentaci používaný název „Areál Cink“, později nahradil název „Dvorana“).

V současné době je areál zcela zrekonstruován a naše společnost JERUS a.s. zasídleným firmám v areálu poskytuje veškeré služby potřebné k jejich růstu a rozvoji.  Lokalita se nachází při ulici Chebská v Karlových Varech, část Dvory. Jedná se o původní uzavřený areál se dvěma vjezdy. Záměrem projektu bylo zkvalitnit již nevyhovující podmínky pro drobnou výrobu a provést celkovou rekonstrukci a opravy výrobních hal i správních a kancelářských částí areálu, což bylo dokončeno v roce 2015. V tomto roce areál Dvorana také obdržel jednu z prestižních cen v soutěži Stavby Karlovarského Kraje.

Podnikatelský inkubátor Karlovy Vary - Dvory (DVORANA) je vědeckotechnickým parkem, který je od roku 2016 členem SVTP ČR, z.s. a je akreditovaným PI.

V roce 2021 firma JERUS a.s. začala poskytovat Poradenskou činnost a služby zaměřené na zvýšení intenzity inovačních aktivit, zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb v rámci projektu „Rozšíření služeb v podnikatelském inkubátoru DVORANA“ spolufinancovaném Evropskou Unií.

V rámci daného projektu nabízíme tyto služby: strategické řízení a management inovací, strategické poradenství při vstupu na nové trhy, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce, přístup ke kapitálu, rozvoj řízení procesů ve firmě, vedení zaměstnanců, obchodní a marketingové strategie. Ceny uvedených služeb, které budou aplikovány v daném roce jsou v rozmezí 640 – 1500,- Kč za hodinu. Maximální počet hodin poskytovaných služeb pro jednoho konečného příjemce je v tomto projektu 550 hodin. Platba za celkovou cenu poskytnutých služeb (zahrnující pouze způsobilé výdaje definované výzvou) je v poměru 75% : 25% (75% z prokázaných způsobilých výdajů ponese zprostředkovatel a 25 % konečný příjemce – MSP). Maximální výše dotace na jednoho konečného příjemce ve výši 250 tis. Kč. Seznam ostatních příjemců podpory (zprostředkovatelů) v rámci programu Služby Infrastruktury aktivity a) dle Výzvy: VI. Výzva - VTP Brno, a.s., VIII. Výzva - InnoCrystal s.r.o., TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú., Jihočeský vědeckotechnický park a.s., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.