O společnosti JERUS a.s.

Společnost JERUS a.s. působí na trhu již od roku 2002. Sídlo společnosti je v Samcově ulici 1177/1 na Praze 1, PSČ 110 00, kde má společnost kanceláře. Provozovna společnosti je umístěna v Areálu ZEZAN na Chebské ulici 355/49 v Karlových Varech - Dvorech, PSČ 360 06. Společnost vlastní několik dalších areálů, které spravuje. Areálu DVORANA na Chebské ulici 73/48, 80/52 a 394/44 v Karlových Varech - Dvorech, PSČ 360 06. Dále areál ŽIŽKOVA na Žižkově ulici číslo 731 v Ústí nad Labem, PSČ 400 01.

Předmět podnikání

  • Spediční služby
  • Prodej armatur
  • Prodej potrubí
  • Služby v oblasti odpadového hospodářství
  • Poradenství v oblasti energetiky
  • Pronájem nemovitostí
  • Globální poradenství pro firmy v oblastech strategického řízení zdrojů, procesů, lidských zdrojů a kapitálu

ČSN EN ISO 9001:2001

Pomáháme v rozvoji začínajících podnikatelů, nabízíme prostory k pronájmu s nejvyšší podporou. Společnost také zavedla systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 (zobrazit certifikát), a proto Vám garantujeme i nejvyšší kvalitu služeb.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 7762

Historie

Stručná historie a součastnost společnosti:

2002 založení společnosti
2007 přesun pobočky do vlastních prostor v Areálu ZEZAN
2007 dostaven areál HALDA Pardubice
2009 dostaven Areál ZEZAN, Karlovy Vary
2009 dostaveny byty a kanceláře Samcova, Praha 1
2009 přesun sídla firmy do vlastních prostor kanceláří Samcova, Praha 1
2013 dostavena hala 5 v Areálu ASTRA, Ústí nad Labem
2013 dostaven Hotel DVORANA ****, Karlovy Vary
2015 dostaven Areál DVORANA, Karlovy Vary
2018 dostaven Areál JEZÍRKO, Karlovy Vary
2019 dostavena budova 1 Areál ASTRA, Ústí nad Labem
2020 dostavena budova 3 a 4 Areál ASTRA, Ústí nad Labem
2023 dostavena budova 2 Areál ASTRA, Ústí nad Labem

Doposud realizované projekty

Společnost JERUS a.s. působí na českém trhu již od roku 2002. Klíčovými předměty podnikání společnosti je především zprostředkování obchodu, spediční služby, poskytování technických služeb a realitní činnost.

V roce 2002 byla zahájena výstavba inženýrských sítí v lokalitě HALDA Pardubice. Kompletní zasíťování a prodej pozemků byl dokončen v roce 2007.

V roce 2005 byla zahájena rekonstrukce první budovy v areálu ZEZAN v Karlových Varech. Tato budova byla dostavena v roce 2007. S dostavbou této budovy se kanceláře pobočky firmy JERUS a.s. v Karlových Varech přesunuly z pronajímaných prostor do vlastních prostor v areálu ZEZAN. Tato budova je využívána jako kancelářské prostory pronajímané malým a středně velkým firmám. Dále se pokračovalo v rekonstrukci celého areálu a to budovou č.3, která byla dokončena v roce 2007 a sloužící též jako kancelářské prostory a drobné prodejny. V roce 2008 byla dokončena budova č.4 která je využita pro drobné prodejny. Budova č.2 byla dokončena v roce 2009 a slouží jako rehabilitační, zdravotní středisko a fitness club. Dále byly dostaveny v roce 2009 dvě další části parkovacích ploch v areálu.

V roce 2007 byla zahájena výstavba 3 luxusních bytů a kanceláří v Praze 1. Tato výstavba byla dokončena v roce 2009. Sídlo firmy se v roce 2009 přesunulo z pronajatých prostor do těchto vlasních prostor.

V roce 2008 byla zahájena revitalizace areálu Dvorana. Oprava tohoto celého rozsáhlého areálu probíhala celkem 6 let. V roce 2015 byl celý areál opraven a kompletně celý uveden do provozu. Revitalizace areálu byla spolufinancována za pomoci MPO a dotací EU.

Podnikatelský inkubátor Karlovy Vary - Dvory (DVORANA) je vědeckotechnickým parkem, který je od roku 2016 členem SVTP ČR, z.s. a je akreditovaným PI.

V roce 2021 firma JERUS a.s. začala poskytovat Poradenskou činnost a služby zaměřené na zvýšení intenzity inovačních aktivit, zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb v rámci projektu „Rozšíření služeb v podnikatelském inkubátoru DVORANA“ spolufinancovaném Evropskou Unií.

V rámci daného projektu nabízíme tyto služby: strategické řízení a management inovací, strategické poradenství při vstupu na nové trhy, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce, přístup ke kapitálu, rozvoj řízení procesů ve firmě, vedení zaměstnanců, obchodní a marketingové strategie. Ceny uvedených služeb, které budou aplikovány v daném roce jsou v rozmezí 790 – 1500,- Kč za hodinu. Maximální počet hodin poskytovaných služeb pro jednoho konečného příjemce je v tomto projektu 422 hodin. Platba za celkovou cenu poskytnutých služeb (zahrnující pouze způsobilé výdaje definované výzvou) je v poměru 75% : 25% (75% z prokázaných způsobilých výdajů ponese zprostředkovatel a 25 % konečný příjemce – MSP). Maximální výše dotace na jednoho konečného příjemce ve výši 250 tis. Kč. Seznam ostatních příjemců podpory (zprostředkovatelů) v rámci programu Služby Infrastruktury aktivity a) dle Výzvy: VI. Výzva - VTP Brno, a.s., VIII. Výzva - InnoCrystal s.r.o.